Vaszati térenergia rendezés

Print Friendly, PDF & Email

richard_feynman“Ha agyunk a célszerűség kedvéért részekre is bontja ezt a Világmindenséget: fizikára, biológiára, geológiára, csillagászatra stb., azért ne feledjük, hogy a természet erről a “felosztásról” még nem tud”Richard Feynman

 • Hogy érzi magát a lakásában? Lakályosnak, meleg fészeknek, hangulatos otthonnak tartja? Belegondolt már abba, hogy milyen tényezők befolyásolják egy ház, lakás hangulatát, energetikai állapotát és hogy ez hogyan hat vissza annak lakóira?
 • Hétfő reggel feltöltődve vagy feszülten indul munkába?
 • Vajon mely tényezők azok, melyek ezt az állapotot okozzák?
 • Belegondolt, hogy bizonyos lakásokban, munkahelyeken a közösségi szellem miért nem működik, a szeretet miért nem tud kibontakozni?
 • Miért jellemző bizonyos terekre, hogy az ott élők, dolgozók halmozottan betegednek meg?

A fentiek nagymértékben attól is függenek, hogy mennyire harmonikus egy adott tér rezgése.

Befolyásolható-e a jó irányba ez az állapot? Hogyan?

vaszati-5Nehezen, de tudomásul kell hogy vegyük, hogy senki nem képes arra, hogy minden olyan stressztényezőt, melyek az életünkre negatív hatással vannak, ki tudjon iktatni az életéből. Rossz esetben ezeket még akarati úton sem tudjuk befolyásolni. Egyetlen lehetőségünk van arra, hogy ezeket a hatásokat az életünkből kiiktassuk, mégpedig az, hogy megfelelő védelmet keresünk ellenük. Az hogy az életterünket /lakás, munkahely/ a berendezéseit tekintve és a rezgések szempontjából is úgy alakítsuk, formáljuk át, hogy ezáltal megszüntessük azok feszültség-gerjesztő, megbetegítő, a gyógyulást gátló hatásait.

vaszati-1Nagyon sokan csak azt veszik észre, hogy folyamatosan betegségekkel küzdenek, közérzetük egészségügyi vagy emberi szempontból nem megfelelő, párkapcsolatuk nincs vagy minden igyekezetük ellenére rosszul működik, emberi kapcsolataik kívánnivalót hagynak maguk után, üzleti tevékenységük nem a kellő sikert hozza, szóval sokkal kevesebbre tudnak jutni, mint amennyit önmagukról gondolnak vagy mások feltételeznek róluk. Nem is sejtik, hogy ezeknek a problémáiknak a hátterében a lakóhelyükön vagy a munkakörnyezetükben a nem megfelelően működő térenergiák, vagy azok áramlási zavarai rejlenek, és hogy ezeken a problémákon hatásosan lehet segíteni.

vaszati-2Egészségmegőrző, betegségmegelőző, a hatásos öngyógyítást elősegítő munkánk ezzel a szolgáltatással vált teljessé, így képessé váltunk arra, hogy a továbbiakban már valóban ne csak betegségekben vagy azok gyógyításában legyünk képesek gondolkodni, hanem a legnagyobb mértékben tarthassuk szem előtt a megbetegíthető, a segítségre szoruló, a beteg embert.

vaszati-6Ezt a szerepet tölti be a munkánkban a vaszati, mely az élettér-rendezés autentikus eredeti indiai formája és mint ilyen, minden feng-shui módszer gyökere, kiindulási alapja. A feng shui-nak számos irányzatát ismerjük és ezek sokszor még egymásnak is ellentmondanak. Kialakulása, formálódása és a mai, a civilizált nyugati országokban ismert, elismert és gyakorolt formája bonyolult, nem mindig tisztességes történelmi és társadalmi tényezők alakító, formáló jegyeit hordozza magán. Sokszor a vaszati alapelveitől jelentősen eltérő módon próbál a különböző problémákra megoldást találni. A feng-shui egy nagyrészt szájhagyományon alapuló hitrendszeren, tapasztalatokon és az idők során többszörösen átdolgozott és átértékelt, sokak által magyarázott késői írásos emlékeken alapul.

vaszati-3Ezzel szemben a vaszati – immár 5000 éve azonos formában – fizikai, matematikai, geometriai tényezők, törvényszerűségek által tudományosan megalapozottan exakt módon leírható fizikai és energetikai viszonyokat értékel és korrigál. Segítségével számokban kifejezhetően megjeleníthetőek egy adott terület, telek, ház, lakás vagy helyiség energia-jellemzői, ugyancsak számszerűleg meghatározhatóak ezek hibái és előnyei. A nyugatitól némileg eltérő védikus asztrológia szabályait is az értékelésbe vonva pontosan képesekké válunk egy család minden tagja, vagy az egyes ember számára kijelölni a körülmények által adott lakó- és munkahelyük számukra ideális életterét, valamint otthonuk egyéni alvókörnyezetét.

vaszati-7Mi a hivatásunk, foglakozásunk jellegéből fakadóan elsősorban egészségügyi problémákból indulunk ki, és alapvető célunk azok gyógyítása illetve az azokat létrehozó hibák korrekciójának kutatása. Néhány olyan hibát szeretnénk bemutatni, melyek esetében határozott statisztikai valószínűségi összefüggések mutathatóak ki egyes rosszindulatú betegségek és bizonyos építészeti hibák között. Az részletes elemzések eredményei szerint legalább két komoly vaszati hiba fennállása esetén nagy a valószínűsége tumoros betegségek kialakulásának. Kommentár nélkül, a teljesség legcsekélyebb igénye nélkül álljon itt néhány ezen példák közül:

 • Ha a házon az északkeleti terület le van kerekítve és az északnyugati zárt – rák alakulhat ki az emlők környékén, a tüdő vagy egyéb ezen a területen elhelyezkedő szerv lehet veszélyben.
 • Ha a ház északkeleti része hegyes szöget zár be és a a nyugati részen űr van – a fej és a torok környékén alakulhat ki daganat.
 • Ha a ház északkeleti, keleti és északi részei magasabban helyezkednek el, míg a délnyugati, a déli és a nyugati részei alacsonyabban – agydaganat alakulhat ki.
 • Valamilyen fogyatékosság van északkeleten, valamint délkeleten – emlőrák alakulhat ki.
 • Vaszati elégtelenség van északkeleten, valamint délen vagy nyugaton – méhnyak- vagy méhtestrák kialakulása valószínű.
 • Hiányosság van északkeleten, valamint a ház délnyugat-nyugati részén – tumorsejtek keletkezhetnek a vesében.
 • Elégtelenség van északkeleten, valamint annak környékén néhány másik szektorban is – leukémia veszélye áll fenn.
 • Vaszati probléma van északkeleten valamint nyugaton – gyomordaganat alakulhat ki.

dr-hamvas-ferenc-vaszateria_terrendezes-20141024

Tapasztalataink szerint egy ház vagy egy lakás hibáiból nagy valószínűséggel lehet következtetni az ott lakók egészségi, pszichés állapotára. Az egyén/ek/ életében keletkezett hibák okai minden esetben pontosan feltárásra és nevesítésre kerülnek. A felmérést és az objektív számításokat követően az élettérben felfedezhető hibák kijavítását célzó javaslataink a tér energetikai szempontból optimális átrendezését, vagy ennek akadályozottsága esetén az elérhető legnagyobb védelmet szolgálják.

vaszati-4

A védelem lehetőségei azonban természetesen nem korlátlanok. A korrekciós lehetőségek nagyban függenek az egyén/ek/ben esetleg lelki vagy már fizikai síkon is kialakult negatív változások mértékétől, valamint az ő/ke/t körülvevő élettér hibáinak, rendezetlenségének a nagyságától.

vaszati-9Ez azt jelenti, hogy a káros hatásokon javítani minden esetben tudunk, de sajnos mindent teljesen megszüntetni, kiküszöbölni nem minden esetben vagyunk képesek. A tökéletes megoldás természetesen minden esetben egy olyan, a lakók egyedi jellemzőit figyelembe vevő új élettér kialakítása, melyet kifejezetten a vaszati alapelveinek megfelelően terveztek.

vaszati-8Szolgáltatásunkat Ön is igényelheti! Ennek kapcsán szakértő, a vaszati-térrendezésben jártas munkatársunk a lakásán, a munkahelyén, vagy mindkét helyszínen felkeresi Önt, felméri azt. Azután egy egyénre szabott tervet készít az Ön számára ezen objektum/ok/nak a fenti ártó hatások kiküszöbölését célzó átalakítására, átrendezésére. Ha a változtatások kivitelezése a helyi adottságok vagy anyagi jellegű okok miatt lehetetlen volna, akkor a megrendelő tervet kap a lehetőségekhez képest legnagyobb és leghatásosabb védelem kialakítására is.

Print Friendly, PDF & Email