Amit a CTG-vizsgálatról tudni kell

Print Friendly, PDF & Email

A CTG a Cardiotokográf rövidítése.

ctg_vizsgalat-2Ez egy olyan speciális műszer, amelynek segítségével a magzat szívműködése és a méh akti-vitása egyszerre figyelhető meg és mindezeket folyamatosan egy papírszalagra rögzíti. A regisztrált szívműködés folyamatos görbeként látható (felső vonal), melynek változásából következtethetünk a magzat állapotára. Ehhez figyelembe kell venni még a méhtevékenység görbéjét is (alsó vonal). Ha rögzítjük a vizsgálat alatti magzatmozgásokat is, újabb információt nyerhetünk.

A CTG vizsgálat a 20. héttől bármikor elvégezhető, azonban a terhesgondozás során csak a 36. héttől kezdve NST formában hetente, majd a terminus után 2 naponta javasolt, valamint a vajúdás, szülés alatt végig rögzítésre kerül.

A CTG készülékről, a vizsgálat menetéről

ctg_vizsgalat-4

A CTG-nek két érzékelője van. Az egyik a szívműködést figyeli, a másik a méhtevékenységet. Mindkét detektort a hasra rögzítik egy puha pánttal. Az érintkezést ultrahang zselével segítjük elő. A mérést általában 20 percig végezzük ülő, vagy féloldalt fekvő helyzetben. A CTG vizsgálat teljesen veszélytelen. Egyes irányzatok szeretnék csökkenti a magzat Doppler ultrahang terhelését, mely kisfokú melegedést idézhet elő, ezért magyar mérnökök kifejlesz-tették az ultrahang nélküli CTG-t is, mely berendezést a Szent István kórházban mi is használunk

Milyen elven működik a kardiotokográf?

A cardiotokográf ultrahanggal, ún. Doppler elv alapján érzékeli a szívlüktetést. Két szívösz-szehúzódás között eltelt időből kiszámítja a pillanatnyi, egy percre vonatkoztatott szívfrek-venciát. Ezt folyamatosan regisztrálja a CTG papíron. A magzati pulzusszám pillanatnyi értéke 120-160/perc között normális a terhesség 36. hetétől. Megfigyelhető, hogy a magzati szívfrekvencia szinte állandóan változik, így a görbe „fűrészfogszerű” apró ingadozást mutat. Ez a szívműködés ún. oszcillációja. Az oszcilláció nagysága (amplitúdója) és időbelisége (oszcillációs frekvencia), szintén fontos jelzője a magzat állapotának. Az alapfrekvencia rövid időn belüli változásai a görbe emelkedését (akceleráció) vagy süllyedését (deceleráció) okoz-hatja. Ezek a jelek a magzat oxigénellátottságára adnak felvilágosítást. A magzati szívfrek-vencia ilyen gyors változékonysága a magzati vérkeringés szabályozásának éretlenségére ve-zethető vissza. Míg egy érett szív a kisvérkör és a nagyvérkör felől érkező vérmennyiségek közötti egyenlőtlenséggel és az erek ellenállásával a szívizom erejének szabályozásával küzd meg, addig a magzat szíve a pulzusszám gyors változásával reagál.

Hogyan mér a tokográf?

A méhműködést a készülék a méh összehúzódásakor megváltozott szöveti elektromos vezető-képességgel lehet mérni. A méhizom nyugalmi állapotában is aktív. A méhtestben percenként több, kisebb ingerhullám terjed végig (Alvarez hullámok). Ezek az összehúzódások a váran-dósság alatt egyre fokozódnak. Időnként egy-egy erősebb méhtevékenység is regisztrálható anélkül, hogy ezt a kismama érezné, vagy „fájásként” élné meg (Braxton-Hicks-kontrakciók). Ezen összehúzódások funkciója valószínűleg a méhizom „tornája”, valamint a lepényi vérkeringés felfrissítése, teljesen élettaniak, nem kell tőlük megijedni.

NST – non-stressz teszt

ctg_vizsgalat-3

Az NST egy nyugalmi állapotban végzett CTG vizsgálat, mely során a magzat mozgásait is rögzítjük. Ezt a kismama egy nyomógomb segítségével jelzi a készüléknek. Az eredmény háromféle lehet:

Reaktív: a görbe jó, a magzat aktív és a magzatmozgásokra a görbe rövid ideig tartó emelke-déseket mutat (akcelerál)

Suspect: gyanús. Kisebb eltérések láthatók a görbén, melyek nem egyértelműen kórosak. Néha csak az a magyarázat, hogy a magzat alszik, inaktív. Ilyenkor a magzatot valamilyen akusztikus ingerrel ébresztjük, szükség esetén 30-60 perc múlva a vizsgálat ismétlése szüksé-ges.

Nem reaktív: a görbe kóros jeleket mutat (120/perc alatti vagy jelentősen fölötti tartós szív-frekvencia, beszűkült görbe, süllyedések -decelerációk stb.). További vizsgálat szükséges, mivel oxigénhiányos állapot bekövetkezése valószínűsíthető.

Terheléses CTG vizsgálatok:

A terhelés alatt a méh és a méhlepény vérkeringése kissé csökken. Amennyiben a lepényi keringésnek nincsenek tartalékai (rejtett elégtelenség), a CTG-n kóros elváltozások jelennek meg. Terhelést jelent a fizikális terhelés (torna, guggolás, szobakerékpár, lépcsőzés- FTT- fizikális terheléses teszt), méhösszehúzó oxitocin infúzió (OTT- oxitocin terheléses teszt), vagy az emlőbimbó stimulációjára kialakuló méhösszehúzódás (EST- emlő stimulációs teszt). Manapság az ultrahangos keringésvizsgálatok (flowmetria) alkalmazása részen kiváltották a terheléses CTG vizsgálatokat.

Print Friendly, PDF & Email