Radiesztézia

Print Friendly, PDF & Email

A földsugárzásokról és jelentőségükről az egészségünk megőrzésében és a gyógyulásunkban.

szent_gyorgyi_albert“A természet az értelmesen feltett kérdésekre értelmes választ ad.”Szent-Györgyi Albert

“Ha megtanuljuk felismerni a betegség valódi okát, megtanuljuk az egyensúly helyreállítását. De addig a betegség állandó társunk… Míg ekképp nem cselekszel, olyan, mintha a saját árnyékod elől próbálnál menekülni.”Namkha Amchi

Mit találhatnak és találnak évezredek óta a „vesszős emberek”?

Mint már korábban említettem az emberiség évezredek óta ismeri annak a lehetőségét, hogy elkülönítse egymástól az un. jó és rossz helyeket. Birtokában vagyunk olyan tapasztalati ismereteknek, hogy ahol a macskák szeretnek tanyázni, azok a helyek az ember számára előnytelen vagy káros hatású helyek, ahol pedig a kutyák heverésznek, azok a helyek ellazulásra, kikapcsolódásra kifejezetten alkalmasak. Évezredek óta vannak emberek, akik megérzik vagy pálcáikkal, vesszőikkel meg tudják határozni a vízlelőhelyeket /vizet képesek fakasztani a sziklából is/, vagy rátalálnak azokra az energiapontokra, ahol templomok, kórházak, közösségi épületek az emberek számára a legjobb hatásfokkal képesek működni.

radiesztezia-2Ezek az emberek a különleges érzékenységük által akár segédeszközök nélkül is vagy a klasszikus pálcájukkal milliméternyi pontossággal határolják be azokat a területeket, melyek az ember számára károsak lehetnek vagy ellenkezőleg kifejezetten hasznosak. A tudományos mérések által utólag igazolhatóan ők képesek arra, hogy kijelöljék a számunkra azokat a területeket, melyekben vizet találunk, melyek meditációra, gyógyításra a legalkalmasabbak, és melyek betegségokozó hatásuk révén alkalmatlanok huzamos tartózkodásra. Ez a „képesség” egy bárki által megtanulható készség, mert nem a pálca az, ami érzékel, hanem az ember, és a földsugárzások mindenkiben azonos változásokat hoznak létre. A mérések azt igazolják, hogy minden ember bőrellenállása intenzív mágneses mező pl. földsugárzások hatására /akár ha csak az egyik testrészt is érinti/ egy másodpercen belül öt- tízszeresére nő meg, és ugyanilyen gyorsan normalizálódik, ha a vizsgálati alany elhagyja a földsugárzás által érintett területet.

Ez utóbbi tényező kapcsán érzem úgy, hogy a hatásos betegségmegelőzés és gyógyítás szemszögéből röviden szólnom kell ezekről az ismereteinkről is, mert a sugárzások hatásaként esetleg kialakuló betegségek miatt a lakó- és munkakörnyezetünk optimalizálása jelentősen meghosszabbíthatja az életünket.

Alapfogalmak

Földsugárzások

Legelőször is azt kell tisztáznunk, hogy nem civilizációs ártalmakról beszélünk, földsugárzások azóta vannak, amióta Föld van, az élet is sugárzási térben alakult ki. Hatásuk van minden élőlényre, a akaratunktól függetlenek és az intenzitásuk változása sincs az emberrel összefüggésben. Mint már leírtam a Föld magnetizmusa és saját hullámhosszú rezgése kifejezetten az élő szervezetekre nézve pozitív és irányító jellegű, a létünket nem veszélyezteti, hanem támogatja, egészségkárosító hatása nincs. Míg a kozmikus sugarakat a légkör veszélytelen szintre szűri, a földből érkező sugarakat semmi sem filtrálja. Ezek mindig függőlegesen felfelé haladnak, tulajdonságaikat, erősségüket alacsony és nagy magasságban egyaránt megőrzik. A kozmosz és a Föld közötti térhullámok, energiák a Föld vetődései, törésvonalai, vízerei és érctelepei fölött általában koncentrálódnak, felerősödnek. Időjárásfüggők: évszak, napszak, hőmérséklet, páratartalom, a bolygók egymáshoz, illetve a Földhöz való viszonya erősen befolyásolják. A mindennapi életben a túl sok és a túl kevés is káros. Nem kell tőlük félnünk, viszont tartós és túlzott hatásuk, koncentrált jelenlétük akár komoly szerepet is játszhat az egészségi állapot alakulásában, mint egy megbetegítő faktor. A biorezonanciás készülékek alkalmasak mindazon kóros mikromágneses rezgések pontos regisztrálására, melyek a szervezetben a földsugárzások hatására létrejönnek. A biorezonanciás, magnetoterápiás készülékek képesek ezen kóros rezgések közömbösítésére, ami azonban nem jelenti azt, hogy továbbra is ki kell magunkat tenni ezeknek a káros behatásoknak.

Radiesztézia

radieszteziaA radiesztézia jelentése sugárzásérzékelés, sugárzásészlelés, tágabb értelemben rezgésérzékelés, és ez a szerves élőlények veleszületett képessége. A kutya és a macskafajták fenti példájából ez jól látható, külön bizonyításra nem nagyon szorul. Csalány Ferenc 1932-ben ezt írja: „…a hatodik érzéket képviseli, amely az állatoknál csorbítatlanul fennáll, az ember részéről pedig a szellem, a gondolat, észbeli tehetség győzelme az anyag fölött. Alapja a koncentrált gondolkodás, amelyet állandóan gyakorolni kell…”   Napjainkban is hibátlanul helytálló megállapítás. A valódi műszer nem az inga, a vessző vagy bármely vizsgáló eszköz, az maga az ember a maga hihetetlen érzékenységével.

A módszert bizonyíthatóan több ezer éve alkalmazzák az élet legkülönbözőbb területein, természetesen a leginkább a víz és az ásványi kincsek keresése során, valamint a fölsugárzások mérésében, de templomok, középületek, lakóházak alkalmas helyének a kijelölésében is.

A radiesztéziás méréseket az életnek szinte minden területén jól használhatjuk, mi a magunk rendelői gyógyítói gyakorlatában már szinte minden gyógyeljárás és gyógyszer vonatkozásában az egyénre való hatásosság és az adagolás mérésére ezt a módszert alkalmazzuk.

Káros környezeti sugárzások

 • Hartmann-sugárzás / a Föld mágneses sugárzása/
 • Curry-pontok /poláris mezősávok/
 • Vízérsugárzás /földalatti vízfolyások, átszivárgások/
 • Geológiai törésvonal /földmozgási hasadékok/
 • Szent György és Ley /mágneses energiahálók/

radiesztezia-12

 • Érctelér /a Földben levő érc/

radiesztezia-8

 • Elektromágneses sugárzás /technikai berendezések/

A legutolsó kivételével az embertől független természeti jelenségek.

1. A Hartmann-háló

A Földet É-D és K-Ny irányban körülvevő globális, egymástól 1.90-2.5 m távolságú, 25-50 cm-es sávszélességű, az időjárástól, a páratartalomtól és a tereptárgyaktól függő mágneses mezők. Feltehetően a Holdjárásnak megfelelően 36 óránként 4 órai időtartamra vándorolnak.

radiesztezia-4

2. A Curry-háló

3.5 m élhosszúságú, a Hartmannal 45o-os szöget bezáró, 50 cm-es sávszélességű háló.

radiesztezia-5

3. A vízerek

A föld mélyében levő vízfolyásokban a víz és a meder közötti súrlódásból származó energia kisugárzása. Intenzitása függ attól, hogy sík vidéken vagy hegyekben keletkezik-e, és az intenzitása vonatkozásában szerepe van annak, hogy sík terepen vagy hegyvidéken keletkezik-e. Léteznek és jól mérhetőek az egyszeres és többszörös vízerek, és energetikai jelentősége van a kereszteződéseknek. Folyamatosan bizonyos mozgásban lehetnek, ezért időnként újra kell ellenőriztetni őket. Mesterséges vízérsugárzásnak számít a padlófűtés, tehát ennek is lehet energiacsökkentő és egészségkárosító hatása.

radiesztezia-3 radiesztezia-10

4. Geológiai törésvonal

A Föld mélyében a forgás által indukált folyamatos mozgások következtében állandó feszültségek és emiatt keletkező törések vannak. A geológiai viszonyoktól is komolyan függő törésvonalak mentén energia-felszabadulás észlelhető, mely akár radioaktív sugárzás formájában is megnyilvánulhat.

radiesztezia-6

5. A Szent György- és a Ley-vonalak

Ezekről a sugárzásokról már olvashattak, csak pozitív, energetizáló hatásait ismerjük. Igen szép hasznosítási példája az alábbi energia-park hazánkban.

radiesztezia-7

6. Az elektromágneses sugárzás forrásai az egész életünket szinte kiküszöbölhetetlenül behálózzák. A jelentőségét szinte az egész jelen munka folyamatosan hangsúlyozza.

A földsugárzások hatásai

A betegségek kb. 60-70%-a feltehetően összefüggésbe hozható a földsugárzásokkal. Ezzel természetesen nem azt akarom mondani, hogy ennyi esetben van direkt összefüggés, csak azt, hogy nagyon sok esetben ez is hozzájárul ahhoz, hogy a szervezet betegségekre érzékenyebbé váljon. Nagyon sokszor csak az energiavesztést fokozzák, de a direkt hatás sem ritka. Azt természetesen tudni kell, hogy nem néhány perces sugárzás az, ami akár komoly károsító hatással is bírhat, mint a radioaktív sugárzás esetében, hanem a folyamatos, napi 4-5 órás sugárban tartózkodás az, ami kb. 3-4 év alatt betegségtünetekhez, 5-8 év alatt már maradandó károsodásokhoz vezethet.

A különböző sugárzásfajták más-más problémák kialakulásához vezethetnek:

 1. A Hartmann-sávok az érintett testrészeken gyulladásos és degeneratív elváltozásokat okozhatnak. A sugárzás változó mágneses tere hatással lehet az elektromos gépekre. Televíziók, videók, számítógépek működését akár jelentősen megzavarhatja tehát ilyen jellegű „rejtélyes hibák” jelentkezése esetén erre a hatásra is gondolni kell.
 2. Curry-sávok a Hartmannéval megegyező betegségek kialakulásához vezethetnek. A legveszélyesebbek a kereszteződési pontok. A pánikbetegek zöme Curry-keresztben fekszik!
 3. A vízerek esetében a betegségokozó /Pl. a vérnyomásra való/ hatás szempontjából komoly jelentősége van a folyásiránynak. Tüdőbetegségek, köztük asztmás és allergiás megbetegedések gyakran jellemzőek a vízérsugárzásokra. Az egyszeres vízér gyulladásos, degeneratív elváltozások, míg a többszörösek daganatos betegségek kiváltói lehetnek. Vízérsugárzásban fekvő emberek gombás megbetegedéseit szinte lehetetlen kikezelni, mert a gombák számára a vízerek rezgése stimulatív jellegű.
 4. A geológiai törésvonalak fölötti intenzív, esetenként roncsoló hatású sugarak a leggyakrabban daganatos megbetegedések okai lehetnek.
 5. A Szent György-vonalak egyébként pozitív, töltő hatású sugárzása a lakókörnyezetben energia-túltöltődés miatt daganatképződéshez vezethet, a tőle 60-70 méterre található Ley-vonalak krónikus fáradékonyságot, fejfájásokat, hosszabb távon izomsorvadásokat okozhatnak.
 6. radiesztezia-9Az elektromágneses sugárzás lehetséges betegségokozó hatásai még sok további vitát fognak indukálni, de egyre kevésbé vonhatóak kétségbe. Az a tanácsom, hogy transzformátorházak és magasfeszültségű vezetékek közelében ne építkezzünk és ne vegyünk lakást se. Az alábbiakban szeretném azokat a méterben mért biztonsági értékeket ismertetni, melyeket célszerű az építkezések és a lakások berendezése során figyelembe vennünk:
 • Képcsöves televízió 2-5 m
 • Számítógép normál monitorral 1 m
 • Mikrohullámú sütő 3-4 m
 • Hűtőgép 1 m
 • Fénymásolók 1-2 m
 • Hajszárító 1.5 m
 • Konnektorok 50-60 cm
 • Akkumulátortöltők 1 m
 • Rádiótelefonok 70 cm
 • Hangfalak 1-3 m
 • Porszívó 1-3 m
 • Rádiós ébresztőórák 1-1.5 m
 • Hősugárzók 1-3 m
 • Parabola-antennák 3 m
 • Antennaerősítők 5-7 m
 • Nagyfeszültségű távvezetékek 150-500 m
 • Transzformátor-állomások 50-300 m

A védekezés lehetőségei

A legegyszerűbb dolog természetesen az, hogy a lakást, irodát, műhelyt stb. olyan módon rendezzük át, hogy kikerüljünk a káros sugárzások alól, de ma már az un. árnyékolástechnikával segíteni tudunk olyan esetekben is, amikor az átrendezés nem lehetséges. Ezeket az un. árnyékolólapokat nem az érintett terület fölé, hanem mellé helyezzük olyan számításokkal meghatározott helyre, ahol már megszűnik a szervezetkárosító hatás lehetősége. A lapok nem a sugárzás visszaverése vagy közömbösítése által fejtik ki a hatásukat, hanem azáltal, hogy azokat összegyűjtve elterelik és kb. kétméteres magasságban a térben szétoszlatják.

radiesztezia-11 Kétféle azonnali hatásuk ismert: szerencsés esetben a földsugárzások által okozott kóros tünetek azonnal megszűnnek, kevésbé szerencsés esetben elvonási tünetek is jelentkezhetnek. Ennek mechanizmusa hasonlít a drogokéra, a sugárzáshoz szokott szervezet néhány hétig visszaeséssel reagálhat, még a betegségtünetekhez képest is. Ezek a kellemetlen jelenségek nyom nélkül szűnnek meg, majd ha a betegség még nincs visszafordíthatatlan állapotban, akkor a nem ritkán látványos javulás is idővel bekövetkezik. Ebben ne legyünk türelmetlenek, vegyük figyelembe, hogy a betegség sem pillanatok alatt jött létre!

Print Friendly, PDF & Email