Az agytréner-kezelés alapelve

Print Friendly, PDF & Email

“Semmiféle dolgot nem lehet sem szeretni, sem gyűlölni, míg meg nem ismertük.”Leonardo da Vinci

“Az ember ismeri a tényeket, mégis tudatlan.”Victor Hugo

Az agytréner-kezelés alapelvét a következőkben ismertetjük:

“Az emberiség évezredek óta ismeri a fénynek és a hangnak a szervezetre gyakorolt jótékony hatását. Ki ne szárnyalt volna gondolatban emlékei világában a lobogó tűz előtt, vagy merengett volna el jelenén, múltján vagy jövőjén egy klasszikus zenemű hallgatása közben? Ezek természetes folyamatok. Az ember a körülötte lévő világot szemeivel és füleivel érzékeli leginkább, ezek a leghatékonyabb érzékszervei, ezért képes a fény és a hang a legkönnyebben módosítani a tudatállapotot.

A FÉNY

candleA legkellemesebb élmények közé tartozik a hosszú hideg, fénytelen téli napok után az első napfürdőzés. Nem véletlenül utaznak a az északi országok lakói közül oly sokan többször is napos vidékekre pihenni. A fény hatására az un. örömhormonok és a szerotonin /olyan ingerületátvivő anyag, mely segít “elviselni a világot”/ mennyisége növekszik, így kedélyállapotunk pozitív irányban változik. Az ember számára a fény az élettel összekapcsolódó szimbolikus jelentőséget képvisel.

I.e. 200 körül Ptolemaiosz különös dolgot fedezett fel. Az általa vizsgált személyt a Nap fényével szemben leültette és egy középen felfüggesztett kereket helyezett el előtte, melyet megforgatott. A forgó kerék periodikusan megtörte a napfényt és a lecsukott szemű ember szemhéján fantasztikus színes ábrák jelentek meg, miközben euforikus érzései keletkeztek.

A XIX. században a francia pszichológus Pierre Janet Sigmund Freud egyik tanítója – a párizsi Salpetriere kórház orvosa észrevette, hogy pácienseinél a villogó fény hatására csökkennek a hisztérikus tünetek és növekszik a relaxáció mélysége.

A XX. század 50-es éveinek elején az ismert ideggyógyász W. Gray Walter – már EEG-t használva – megállapította, hogy a villogó fények hatására az egész agykéregben, tehát nemcsak ott, ahol a vizuális központok vannak, megváltozik az agyhullám-aktivitás.

A HANG

PX129Azt már az őseink is tudták, hogy egyes hangok, mint pl. a tengerzúgás, a vízcsobogás, a lombsusogás kellemesek és ellazít/hat/anak, míg mások, pl. a mennydörgés negatív érzéseket kelt/het/enek. A „zenélő természet” mellett később megjelentek a különféle hangkeltő eszközök és a hangszerek. A beavatott sámánok már tudatosan használták a dobokat a meditatív állapotok eléréséhez. Antropológusok állítják, hogy az állandó monoton ritmusok már az őskorban is arra szolgáltak, hogy általuk egy más tudatállapotot idézzenek elő. A modern kutatások is ezt erősítik meg. Az élet olyan, mint egy lüktető folyam. Folyamatai rendben követik egymást, legtöbbjük szabályos időegységenként ciklikusan visszatér, és ez adja ritmusát. Életünket és agyműködésünket a Föld és a Hold alapvetően befolyásolja, a Nap fényének és energiájának óriási szerepe van a földi életfolyamatok fenntartásában.

Meghatározó ritmust az évszakok, a nappalok és az éjszakák váltakozása ad. Az emberi sejtek ismerik ezeket a ritmusokat, melyek ősidők óta a génjeinkbe vannak programozva. Igazodva az élet ritmusához a belső biológiai óránk segítségével az agyhullámokon keresztül az életfolyamatainkat az agy szabályozza. Minden agyhullámhoz több tucatnyi neurotranszmitter /idegi ingerületátvivő anyag/ és a hormonok különböző kombinációi tartoznak. Ezek kódolnak, határoznak meg egy-egy biokémiai, vagy pszichés funkciót. Az agynak létezik többek között 24, 72 órás, de 4 és 42 napos ritmusa is. Agyunk 28 naposra ritmizálja pl. a női menstruációt, sőt még azt is “tudja” szabályozni, hogy melyik petefészekben mikor következzék be a peteérés. A nap folyamán az agy 1,5 órás ciklusokban változtatja a neurotranszmitterek összetételét, melynek eredményeképpen relaxációs pontokat és napi maximum időszakokat tapasztalhatunk. 24 óra alatt a két agyfélteke dominanciája is többször megváltozik. Nappal a bal agyfélteke, az esti óráktól pedig a jobb agyfélteke működése a meghatározóbb. Nagyon fontos és különleges szerepet tölt be az alvás folyamata, mely szintén ciklusokból áll.

FÉNY ÉS HANG EGYÜTT

az-agytrener-kezeles-alapelve-3A fény-hang stimulációval kapcsolatban a tudományos kutatások az 1930-as években indultak meg. Az EEG felfedezése nagyot lendített a kutatások menetén. A 60-as és 70-es években a vizsgálatok egyértelművé és követhetővé tették a fény-hang stimuláció agyi és általános szervezeti hatásait. A felfedezések egyszerre voltak meglepőek és fantasztikusak. Az így létrehozott első fény-hang készülékek az agyhullámokon keresztül bizonyíthatóan pozitívan befolyásoltak testi funkciókat is. Megállapították, hogy az audiovizuális stimuláció hatására az agyféltekék közötti szinkronizáció tökéletessé válik, emelkedik az intelligenciaszint és javulnak az intellektuális funkciók. Az említett impulzusok (fény és/vagy hang) hatására az agyunk az éber állapottól eltérő, teljesen más tudatállapotban kezdi el újraszervezni önmagát. A tudati technológia éppen ezért ezekkel, az emberhez a legközelebb álló és egyszerűségében leghatékonyabb eszközökkel dolgozik. Az agytrénert használó személy a kezelés-sorozatban ismét megtanulja a normál agyhullámok birtoklását, így az agy 24 órás ritmusa szerint újra a megfelelő agyterületen és a megfelelő időben képződnek a természetes agyhullámok. A kezelés jótékony hatása mentális és fizikális szinten egyaránt megtapasztalható. Helyreáll a harmónia, mely azért bomlott meg bennünk és körülöttünk, mert nem akartuk, vagy nem voltunk képesek az élet ősi ritmusával fenntartani az összhangot. A harmónia felborulása az ember tudatában hét szinten megy végbe, kezdetben az energia- és információs mezőiben, legvégül a testében, amelynek a végeredménye a fizikai szinten megjelenő betegség.

Az 1980-as évek tudományos-technológiai forradalma az audiovizuális stimulációban is változásokat hozott. Elkészültek az első professzionális fény-hang készülékek. Kb. 40 éve ismert az a módszer és az az eszköz, melynek segítségével a fentiekben vázolt megzavart agyműködés kedvezően befolyásolható. A NASA-nál kifejlesztett módszer hivatalos elnevezése mentális fitness komputertechnológia, melyet audiovizuális stimuláció /AVS/ néven tartanak nyilván az Egyesült Államokban és Kanadában. Egyesíti magában a két legősibb meditációs technika, a tűz fényeffektusainak és a dobok hanghatásainak a tudati szintet befolyásoló hatását az elérhető legmodernebb számítástechnikával. Magyarországon a rendszeres felhasználók száma jelenleg több mint 50.000. A fény-hang készülékkel végzett relaxációs és meditatív gyakorlatok során először az idegrendszerünkben és a hormonrendszerünkben mennek végbe pozitív változások, ezzel párhuzamosan az észleléseink minősége és az erre adott válaszaink is megváltoznak. Harmonikusabbá válik a kapcsolatunk elsősorban saját magunkkal és így a körülöttünk levő világgal is. Az EEG-vel végzett vizsgálatok szerint a ritmikusan vissza-visszatérő hangok megváltoztatják az agy elektromos aktivitását. A modern műszerekkel végzett kísérletek egyértelművé tették, hogy a nagy klasszikusok (Vivaldi, Bach, Händel … ) művei rendkívül kellemes hatással vannak az agyra, melynek elektrokémiai tevékenysége előnyösen változik meg a zene hatására.”

Print Friendly, PDF & Email