Akiknek sokat köszönhetek…

A Szüleimen és a Családomon kívül /akik a mindent jelentették és jelentik nekem/ szeretnék köszönetet mondani néhány embernek, akik a pályám meghatározó egyéniségei voltak, akiknek sokat köszönhetek, és akik által olyanná formálódtam, amilyen ma vagyok. Hiszem, hogy a Velük való találkozás nem a véletlen műve volt, és hogy a nevükre nem fogok sohasem szégyent hozni.

A nevek felsorolása időrendi sorrendű, és nem rangsor-szerű:

dr. Kiss Mária Bolyai János Gimnázium, volt biológia tanárnőm és osztályfőnököm

dr. Bada Gyula Bolyai János Gimnázium, volt irodalom és latin tanárom, akitől a műveltség fontosságát, a becsületes munka szükségességét, a tiszta és világos kommunikáció mindenek feletti jelentőségét, az olvasás, írás és a beszéd szeretetét  tanultam.

dr. Ács Tamás biológus Budapesti Orvostudományi Egyetem Szövet- és Fejlődéstani Intézet, aki lelkileg és szakmailag felkészített a második felvételimre, és aki önbizalmat öntött belém az Életre való felkészülésemben.

dr. Radnóti Gábor adjunktus

dr. Tallián Ferenc osztályvezető főorvos

dr. Kiss Csaba osztályvezető főorvos

dr. Szalay János osztályvezető főorvos,

akiktől a szülészet-nőgyógyászat elméleti és szakmai alapjait sajátítottam el az Orvostovábbképző Intézet Szülészeti-Nőgyógyászati Osztályán, akik már medikusként is kollégaként kezeltek, és akik mindannyian önzetlenül, időt és fáradságot nem kímélve oktattak, hogy előbbre jussak a választott pályámon.

az Orvostovábbképző Intézet minden szülőszobás szülésznője, akik megtanítottak a szülő nők és a Kollégák tiszteletére, és megtanították a mások munkájának a megbecsülését, valamint türelemmel és szeretettel gondoskodtak arról, hogy az elméleti tudásom minél hamarabb készségszinten a gyakorlatban is működjön.

dr. Lux Elvira klinikai szakpszichológus, aki meggyőzően és hatékonyan ültette el bennem a pszichoszomatika iránti elkötelezettséget és a pszichoterápia igényét a testi betegségek kezelésében.

dr. Hidvégi János egyetemi adjunktus

dr. Tóth Károly osztályvezető főorvos

dr. Patkós Péter egyetemi docens,

a SOTE I. Női klinikájának orvosai, akik a személyes példamutatásukkal járultak hozzá, hogy a munkámat mindig precízen, becsületesen és alázattal végezzem.

prof. dr. Várnai Ferenc Főigazgató főorvos, aki fiatal korom ellenére megszavazta nekem azt a bizalmat, amely a Fővárosi László kórház szülészetének az élére juttatott, és aki lehetővé tette, hogy a kórház önálló, és az én elképzelésem szerint működő szülészeti osztályának álmát megvalósíthassam.

prof. dr. Nyerges Gábor gyermekgyógyász osztályvezető főorvos, aki képes volt a szülészek iránti ellenszenvét leküzdve csak az elvégzett munkámat értékelve és megbecsülve segíteni ennek az álomnak a megvalósulását.

dr. Mikola István Főigazgató főorvos, akit bennem nem a köztünk lévő nem kis ideológiai különbségek érdekeltek, aki a sok „jóindulatú súgás” ellenére engem akart megismerni, és azután a munkánkat értékelve stabilizálta a helyzetünket a kórházban és a Fővárosban.

A Szent László kórház szülészetének minden munkatársa, akiknek életem szakmailag és emberileg legszebb és legizgalmasabb 18 évét köszönhetem.

dr. Ungár László és dr. Siklós Pál osztályvezető főorvosok, akik segítő kezet nyújtottak a számomra és megőrizték a biztonságomat akkor, amikor arra a legnagyobb szükségem volt, és akikre a mai napig is stabilan számíthatok.

Józsa Andrea szülésznő, aki a lényével, az egyéniségével és a szakmai tudásával a mai napig éjjel és nappal megadja számomra és a betegeim számára azt a biztonságot, ami a félelmek nélküli szüléshez és szülésvezetéshez szükséges, és aki azon nem nagyszámú ember közé tartozik az életemben, akiknek nyugodtan hátat merek fordítani.

Csontos Péter mérnök, agytréner, aki először kinyitotta és szélesre tárta számomra azt az ajtót, amin átlépve még több alázatot tanultam, és akinek a segítségével rájöttem arra, hogy nem rajtam múlik egy beteg ember gyógyulása, hanem azon, hogy az illető akarja-e meggyógyítani magát. És nem mellesleg, hogy a gyógyítás az agyban kezdődik, és ott is fejeződik be, ami azóta is a legfőbb gyógyítói alapelvem.

Paróczi János mérnök, természetgyógyász, aki a tisztaságával, egyéniségével és a képességeivel győzött meg arról, hogy a más út is helyes út, amit érdemes és kell is követni és megjelölni mások számára is.

Klöczl György mérnök, aki a legőszintébb és legönzetlenebb Barát volt az életem során, és aki megnyitotta számomra a gyógyulás és gyógyítás azon távlatait, melyek segítségével még ma is egészségesen itt lehetek.

Nagy Pál mérnök, aki megadta számomra a lökést arra, hogy folyamatosan keressem az újat és a még jobbat, a lehetőséget az új kitörési pontok megtalálására.

Németh Edit és Dóka Melinda természetgyógyászok, akik gyógyuláshoz segítették azokat a betegeimet is, akiket nekem a magam tudásával nem sikerült, és akik ezáltal sikeresebbé tették a munkámat.

dr_hamvas_ferenc_koszonet-2

Legutolsóként, de a legnagyobb jelentőséggel a szellemi Vezetőm és Őrangyalom, aki lehetővé tette és teszi a számomra, hogy durva hibák nélkül és a betegeim üdvére legyek képes ténykedni, és aki ráébresztett arra, hogy csak az igazán gyógyulni vágyókkal van dolgom, a többiekkel nem kell leugranom az általuk választott szakadékba.

dr_hamvas_ferenc_koszonet-1

                   

Elnézést kérek mindazoktól, akik esetleg ebből a felsorolásból kimaradtak, és akik jó szándékkal, jóakarattal és szeretettel viseltettek az irányomban, és segítették, segítik a munkámat és a fejlődésemet.