Aki többet szeretne rólam és a felfogásomról megtudni

kevevari_katalin-agytreningGyógyítási filozófiánkat leginkább az alábbi részletek tükrözik, melyek Kevevári M. Katalin „Agytréning – Harmónia fénnyel, hanggal” című könyvéből származnak:

9.3. A szülész-nőgyógyász modern meséje és szakmai hitvallása

Dr Hamvas Ferenc

Hogyan került kapcsolatba az agytréninggel és miért hisz benne?

„A sokezer mérföldes utazás is a legelső lépéssel kezdődik.”Lao Ce

bolcsHol volt, hol nem volt egy sikerszakmában sokat dolgozó sikeresnek mondható orvos, aki egy idő után a szülei által belénevelt maximalizmusa következtében egyre többet kezdett azokkal a számára megmagyarázhatatlannak tűnő sikertelenségekkel foglalkozni, melyek a gyógyító munkájában időnként bekövetkeztek. Magánélete is éppen ekkor alakult úgy, hogy a felesége, aki részben a GYES következtében kialakult mély depressziós állapota miatt szorult volna segítségre, a legjobb szakorvosok kezében sem mutatott javulást. Baráti tanácsra az asszony – végső kétségbeesésében – “az agytréner” kezei közé keveredett, aki az asszony állapotában már az első három hétben minden gyógyszer nélkül, sőt az addig szedetteket is elhagyva jelentős javulást ért el, és hat hét elteltével gyógyultan adta őt vissza a családjának.

Hozott-e változást ez a momentum az életében?

„Az ember csak akkor tudja világosan meghatározni a betegség természetét, és gyógyírt keresni bajára, ha megtapasztalja a szenvedés mélységeit.” Tsampa Amchi

„A szenvedés pillanatában vagy a legnyitottabb, és ott tudsz a legsebezhetőbb lenni, ahol a legnagyobb erőd fekszik… A szenvedés könyörületre tanít. Csak akkor tudod meg milyen a mások szenvedése, ha te magad is átéled azt. És ha segíteni tudsz másokon, a te szenvedéseden keresztül találsz megértésre és könyörületre.”Szögyel Ringpócse

Tapasztalásai kapcsán a mi orvosunk belénevelt szakmai szkepticizmusa ettől a ponttól óhatatlanul meg kellett, hogy küzdjön a született humanista nyitottságával. Ő, aki a túlterheltsége és sok egyéb egyéni problémája következtében már a drogok poklát is megjárta, és aki közel tíz éve már szinte minden éjszaka azt álmodta, hogy nem tud aludni /egy végigaludt éjszaka után néha fáradtabban ébredt, mint amilyen egy átdolgozott ügyeleti éjszaka után volt/, őszintén feltárta a saját problémáit is az agytrénernek, majd ő is elkezdte az előírt kezelést. Ennek eredményeként már két hét múltán éjszakánként úgy csorgott a nyála, mint egy csecsemőnek.

Befolyásolta-e a szakmai tevékenységét ez a tény?

Nyugodt, kreatív és produktív álmai egy új szakmai világot, egy más, izgalmas gyógyítási dimenziót nyitottak meg a számára, és onnantól egyre kevesebb megmagyarázhatatlan sikertelenséggel kellett szembenéznie. Elkezdődött egy, azóta is tartó szakmai és baráti együttműködés, melynek eredményeként az átmeneti tünetmentesség helyett, sok-sok beteg ember nyerte vissza az egészségét véglegesen.

„A tudás és a képzettség önmagában nem elég, hogy jó orvos váljék belőled. Ugyanolyan – vagy még inkább – fontos, hogy szeretettel és könyörülettel viseltess a betegeid iránt, minden erőddel osztozz feszültségükben és nyomorúságukban.”Dhondrup

Doktorunk szép lassan kezdte más szemmel nézni az egészségügyet, a beteg embert, és a betegeit is már egy más szellemben kezdte gyógyítani. Aztán eljött az a drámai pillanat is, amikor rájött, hogy a sikertelennek egyáltalán nem nevezhető pályafutása során gyógyult betegek közül egyetlen egyet sem ő gyógyított meg, de már tudta azt is, hogy a segítsége elengedhetetlen volt azok gyógyulásában. Rájött, hogy csak úgy tud még többet tenni szenvedő embertársaiért, ha nem kizárólag a betegségüket illetve a tüneteiket szemléli, hanem megpróbál az egész emberrel foglalkozni. Rájött, hogy a tünetmentesség nem egyenlő a gyógyulással és megfogalmazta, elsősorban önmaga számára, az alábbi két mondatot, melyet máig is talán legfőbb szakmai produktumaként értékel:

A gyógyítás az agyban kezdődik és ott is kell hogy befejeződjék. Minden az agyat és a pszihét megkerülni próbáló gyógyítási folyamat, bár látszólag hatásosan, de csak átmeneti és részeredményt produkálhat. Minden olyan eszköz és módszer, mely hatásosan és tartósan serkenti a szervezet öngyógyító mechanizmusait, életünk legfontosabb és leginkább megfizethetetlen momentumát jelentik, mert az értékek teremtéséhez és újrateremtéséhez az egészségünk a kulcs.

Mit jelent ez a szemlélet gyakorló orvos számára?

dr_yeshi_donden„A nyugati tudósok a mikroszkópjukba néznek, s a betegségek okát a molekuláris összetevők elrendezésében keresik. Csupán azt követően veszik figyelembe a beteg jellemzőit. A tibeti orvosok a beteggel kezdenek.”Dr Yeshi Donden

Orvosunk az Édesapja révén indíttatva, aki a Távol-Kelet szerelmese volt, ezen az új úton elindulva egyre több segítőre lelt, és már aktívabban tekinthetett le azokba a mélységekbe és fel azokra a magasságokra, amelyeket az ő általános és gyógyítási filozófiájuk rejtegetett, sajnos az európai ember számára évszázadokig megfej/the/tetlenül. Egyre világosabbá váltak számára a hagyományos gyógyítási szemlélet számára csodaszámba menő, érthetetlennek tűnő és sokak által kóklerségnek deklarált keleti gyógymódok céljai, és a velük, az általuk elérhető sikerek okai. Részben a korából fakadó fenyegetettség okán is egyre többet kezdett el foglalkozni a betegség, az egészség és a gyógyítás elméleti kérdéseivel is. Megmaradt gyakorló, részben kórházi orvosnak, de egyre többet próbál tenni annak érdekében, hogy a beteg embereket és az őket gyógyítani akarókat megismertesse azokkal az alternatív lehetőségekkel, amelyek a teljesség, a valódi gyógyulás, és ami még ennél is fontosabb, a valódi betegségmegelőzés felé vezetnek.

bolcs-2Ez az a pont, ahol a mesélő – szerepéből immár kilépve egyes szám első személyben – szeretné az egyén történetét a tudomány szintjén, a szubjektív momentumokon túllépve és saját személyében az elmondottakra garanciát vállalva, már egy szakmai, gyógyítási protokollal folytatni, természetesen szem előtt tartva a közérthetőséget.

Bár ez a könyv az agytréningről és az agytrénerekről szól, ezen én most szeretnék túllépni, mert a világban, mely teljes egészében a rezgések, az energia különböző megjelenési formáiként fogható fel, a kialakuló hibák is rezgések, az energia segítségével orvosolhatóak. Nem tartanám korrekt dolognak elhallgatni a tisztelt Olvasó elől azt, hogy még a jónál is találhat az ember időnként jobbat. Jó, ha hozzá tudunk valakit segíteni a gyógyuláshoz, de még jobb, ha képesek vagyunk őt azután is sokáig megtartani egészséges állapotában, vagy ha sikerül megelőznünk annak kiújulását vagy a következő betegség kialakulását.

Miről is beszélünk?

namkha_amchi„Ha megtanuljuk felismerni a betegség valódi okát, megtanuljuk az egyensúly helyreállítását. De addig a betegség állandó társunk… Míg ekképp nem cselekszel, olyan, mintha a saját árnyékod elől próbálnál menekülni.”Namkha Amchi

A szocialista orvosképzés egyik legfontosabb jelszava az volt, hogy „az orvos legfontosabb feladata a megelőzés”. Tenni próbáltak már akkor is a maguk módján ezért a célért, de már akkor is és ma is a legnagyobb problémát az jelentette és jelenti, hogy a betegségek megelőzéseként alapvető célként csak a tünetek keresését tűzték ki. Tették, és még teszik is ezt annak ellenére, hogy ma már a modern orvosképzés is azt tanítja, hogy a betegségeknek öt stádiuma van, melyek közül három teljesen tünetmentes.

 1. a genetikai fázis, mely még teljesen tünetmentes állapotban potenciálisan csak a betegség kialakulásának lehetőségét rejti magában.
 2. a preklinikai fázis, mely még mindig tünetmentes állapotot takar, de melyben a szervezetet érő külső és belső hatások a betegség kialakulásának folyamatát bizonyos – hangsúlyoznám – tudományos módszerekkel már érzékelhetően megindítják.
 3. a tüneti fázis, melynek során, amennyiben célzottan keressük bizonyos betegségek klinikai tüneteit, úgy azok kisebb-nagyobb mértékben már elsősorban laboratóriumi módszerekkel bizonyíthatóak.
 4. a klinikai fázis, melyben már egyértelmű, a betegségre utaló kóros klinikai tünetek szerepelnek.
 5. a valódi betegség fázisa, melyben a szervezet morfológiai elváltozásai már egyértelműen igazolják a betegséget.

Az első fázis – mint láthatjuk –

velünk született, lényegében a szervezetünkbe kódolt, akaratunktól semmiben nem függő és körülményeink megváltoztatásával sem befolyásolható tényező. Az érzékelhetőség, a befolyásolhatóság és ezzel együtt a korrekciós lehetőségek /a gyógyító és betege számára egyaránt/ tehát jelenleg csak a második fázistól adódnak. Ahhoz, hogy ezt a lehetőséget megérthessük és el tudjuk fogadni, tudnunk kell, hogy a születésünk pillanatától, ugyan változó mértékben, de a szervezet energia-csökkenése már megkezdődik. Ezt a folyamatot az első 6-8 életévben még az anyai szervezet képes nagyrészt kompenzálni, de a csökkenés folyamatos és a szervezet energiaszintje a 20-as életévekben már megfigyelhetően, a 40-esekben pedig jelentősen, akár a kezdeti érték 80 %-ára is visszaesve csökkenhet.

Ennek a csökkenésnek vannak természetes és jelen pillanatban még befolyásolhatatlan tényezői, de mások, és ez a jelentősebb rész, sajnos döntően civilizációs ártalomként lépnek be az életünkbe. Előbbiek a természetes öregedés folyamatát képviselik, az utóbbiak azonban sajnos, bár a dolgok jelenlegi állapotában még ugyancsak befolyásolhatatlanok, döntően betegségokozó tényezőként szerepelnek. Az energiapotenciál csökkenésének ugyanis egyenes következménye a biológiai egyensúly eltolódása, mely kezdetben még csak a fizikai teljesítőképesség csökkenésében nyilvánul meg.

bolcs-3

Ezt követően az energiadeficit a szellemi tényezők zavarát /kezdetben emlékezetzavarok, bizonytalanság, túlreagálás/ váltja ki, később pedig már határozottan megfigyelhetjük az egészség változó mértékű fizikai hanyatlását is. Bizonyos, az un. funkcionális orvoslás körébe tartozó vizsgáló módszerekkel, már ebben a tünetmentes preklinikai stádiumban is biztonsággal kimutathatóak a kezdődő betegség jelei.

Ennek alapja az, hogy erre kifejlesztett speciális számítógépes műszerekkel mérik a meghatározott fizikai és kémiai ingerhatásokra adott szervezeti válaszokat, melyek a vizsgáló számára felvilágosítást adnak a szervezet általános energia-állapotára és energia-eloszlására, az energiaszabályozó képességre, valamint a szervezet egyes részegységeinek energetikai állapotára vonatkozólag is. Ezek az un. biofizikai elváltozások mára már bizonyítottan, és az un. morfológiai orvoslás reprezentánsai által is nagyrészt elismerten, minden esetben megelőzik a szervezet kémiai /tehát laborvizsgálatok útján is érzékelhető/ elváltozásait. Ez az a betegségfázis, amelyben a tudomány jelenlegi állása mellett a valódi betegségmegelőzés és egészségmegőrzés érdekében már lépni is tudunk.

Hogyan?

bolcs-4Az egészség egy nagyjából tökéletes energiaállapotot feltételez, melyben az elvesztett energiák képesek folyamatosan és megfelelően újratermelődni, a központi irányítást végző agy pedig képes a napi rendszeres ellenőrző és hibajavító programját maradéktalanul végrehajtani. Természetes életszükségleteink és a környezetünket napjainkban meghatározó rendező elvek sajnos már messze nem harmonizálnak egymással. Ennek következtében is, bár erősen változó mértékben, de szinte mindenkiről elmondható, hogy energiadeficitben van, ezért a mai életfeltételek mellett igenis szükséges egy tudatosan irányított egészségrendező életmód /Wellness/ is. A modern ember életszemléletéhez és a modern orvosi gondolkodáshoz egyaránt hozzá kell, hogy tartozzék az egészség tudatos és folyamatos figyelése, azaz a megelőzés, de ugyanakkor elengedhetetlen volna – arra hajlamosító tényezőkkel rendelkező embereknél különösen – a betegségeknek a szubklinikus, tehát még a klinikailag tünetmentes állapotban való felismerése és gyógyítása.

A mai feltételek mellett, a szervezet ellenálló erejének optimális megtartásához már nem elegendő csak a tudatosan irányított egészséges életmód. A széleskörű egészségvédelem céljából és a hatékony betegségmegelőzés érdekében a támogató segédeszközök használata elkerülhetetlen. Ezen problémák megoldásában, elsősorban a kezelési módszereket tekintve számos különböző és egyaránt jóhatású módszer és eszköz ismeretes. Ezek között a módszerek között a széles tömegek számára azok a legelfogadhatóbbak, melyek nem igényelnek különösebb orvosi vagy technikai előképzettséget. Alkalmazójuk számára a végrehajtás nem lehet bonyolult, de ugyanakkor biztonságosnak kell lennie, és a kezelés végrehajtása nem függhet az egyén szubjektív képességeitől. Vannak olyan módszerek, melyek alapszinten nem igényelnek különösebb szakirányú képzettséget, segítségükkel a betegségmegelőzés biztonsággal végrehajtható, természetesen a betegségek kezelése ugyanakkor már képzettséghez, esetleg orvosi diplomához és ezen belül is speciális szakképzettséghez kötött.

Gyakorlati munkámban, bár mindenre folyamatosan nyitottan, de ma csak két ilyen módszerre koncentrálok és ajánlanék most is a tisztelt Olvasó figyelmébe: a gyógyító munkát számomra jelentősen segítő és tartóssá tevő, agytréninggel kombinált magnetoterápiára. Ennek oka az, hogy mindkettő a páciens által is egyszerűen alkalmazható, objektív, tehát az alkalmazásba vetett hitüktől függetlenül, ugyanakkor otthon is eredményesen használható eljárás.

A biorezonancia-mágnesrezonancia-kezelés

leegyszerűsítve egy olyan energetikai terápia, melynek során a kezelésben az emberi test saját elektromágneses rezgéseit próbálják hasznosítani. Ennek során a betegségek kezdetét jelentő kóros, un. diszharmonikus frekvenciákat a szervezetből elvezetik, ugyanakkor viszont a meggyengült de még az un. harmonikus kategóriába tartozó, tehát egészséges rezgéseket felerősítik. A terápia során a különböző típusú készülékek speciális kivezetéseiből, az un. applikátorokból terápiás rezgések juttathatók a beteg ember szervezetébe. A beteg elektromágneses mezője azonnal és feltétel nélkül reagál a pontosan hangolt terápiás jelekre, más, ezektől eltérő jelzések ugyanakkor reakció nélkül maradnak. A beteg élő szervezetben a kóros jelek interferencia következtében előbb gyengülnek majd később kioltódnak, az élettaniak ugyanakkor erősödnek, melynek az eredményeképpen a szervezet a továbbiakban már ismét akadálytalanul válik képessé a normális önszabályozásra, az öngyógyításra.

A biorezonancia-kezelések egy speciális, továbbfejlesztett formája a mágnesrezonancia-terápia.

A napjainkban alkalmazott digitális magnetoterápiás készülékek a folyamatos pozitív hatások eléréséhez tesztet már nem igényelnek, illetve a tesztelést a gép folyamatosan, az emberi tényező kiiktatásával, automatikusan és programszerűen végzi. Az emberi értékelés hibalehetősége ezzel gyakorlatilag kizárt, nincs vizsgálati költség és vizsgálati idő.

Hogyan hat ez a két rendszer együtt és miért hatásosabbak esetenként, mint külön-külön?

A módszer és a magnetoterápiás készülékek hatásmechanizmusát röviden a következőképpen tudnám ismertetni. A biológiai rendszerekben mozgó ionokat bizonyos természetes határfelületek, a sejtfalak állítják meg. Kóros, energiahiányos szituációban a sejtmembránokon leginkább a könnyű oxigén-ionok torlódhatnak. Ez annak az élettani szituációnak a következménye, hogy a membránon az elektromos erő polarizációs hatására un. ioncsatornák nyílnak meg, miáltal a sejtek tápanyagellátása javul. Tökéletesebbé válik az anyagcseréjük, mert immár képesek a felhalmozott toxinok teljes eltávolítására is, ami által ellenállóbbá is válnak. Ma már közismert tény, hogy az emberi sejtek mindegyik típusa más, rá jellemző akciós potenciállal rendelkezik, és az is, hogy az optimális anyagcseréjükhöz ezen specifikus feszültség, illetve az ennek megfelelő rezgési frekvencia lelőszükséges.

Az a rezgéstartomány, melyben az emberi sejtek működése optimális, a 0,3 és a 300 Hz közötti tartományba tartozik. A megfelelő rezgést biztosító elektromos folyamat természetes körülmények között úgy zajlik, hogy a sejtek az ehhez szükséges energiát önmagukból állítják elő. A mágneses erőtér-kezelés tehát az energiaszegény sejteket ettől az „erőfeszítéstől” kíméli meg, kiegyenlítve ily módon a szervezet átmeneti vagy tartós energiahiányát. Az elektromágneses stimuláció rendkívüli előnye az, hogy egy meghatározott, biztosan nem káros sávszélességben /0,3-300 Hz/ operál hatásosan. Ezen a sávszélességen belül viszont a teljes test kvázi minden sejtjével automatikusan kommunikálni, ezáltal működésüket szabályozni képes.

A testünk egyetlen sejtje sem képes megkülönböztetni, hogy az elektromágneses jel a szervezetből eredő belső, vagy egy mesterséges külső forrásból származik-e. Jelen esetben ez a tény az emberi sejtek számára áldás és átok egyszerre, mert azok nem képesek különbséget tenni az ártó és a gyógyító magnetizmus között sem. A pulzáló mágneshullámok tökéletesen átjárják az egész testet, de nem kötődnek feltétlenül egyetlen testtájunkhoz sem, úgy mint pl. a röntgensugarak.

Kizárólag csak olyan területeken fejtenek ki hatást, ahol a normális frekvenciától való eltérés tapasztalható. Egyedül az elektromágneses energia képes arra, hogy mellékhatásmentesen kommunikációba lépjen a testünk minden sejtjével anélkül, hogy ehhez különösebben nagy dózist kellene belőle közölni a szervezettel. Minden más sugárzás vagy alapból /radioaktivitás/, vagy a közölt intenzitás miatt /hő/ miatt ártalmas hatású is lehet.

A pulzáló mágneses terek a lelassult ioncseréjű, ezáltal legyengült sejteket képesek újra működésbe hozni. Közvetlen energetikai hatást gyakorolnak tehát a befolyásolható sejtekre, szervekre, testtájakra, fokozzák az anyagcseréjüket. Nagyobb mennyiségű táplálékhoz juttatják őket, ugyanakkor biztosítják a termelődő és a felhalmozódott salakanyagok fokozott mértékű elszállítását is.

Míg a gyógyszerek, a homeopátiás szerek, az akupunktúra, melyek ugyancsak rezgések, csak specifikus információt hordoznak a betegség gyógyítására vonatkozólag, addig a mágnesterápia vagy az agytréning aspecifikus energia bevitelével képesek stimulálni az immunrendszert és a specifikus tevékenységet már a szervezet öngyógyító rendszere, teljesen a szervezet fiziológiás rendje szerint végzi el.

A szervezet csak a pulzáló elektromágneses erőtérhez nem szokik hozzá, tehát képes arra folyamatosan pozitívan reagálni. Ennek alkalmazása lehetővé teszi, hogy káros hatás nélkül, a Föld mágneses térerejét meg nem haladóan, tehát ártalmatlanul kicsiny térerő felhasználása segítségével, végezzünk stimulációt és kezeléseket. Az elektrolitok és más folyadékok, mint a vér vagy a nyirok keringése elektromos árammal vagy mágneses erőtérrel kívülről befolyásolhatóak. A mágneses erőtér különösen a hajszálerekben javítja az un. mikrokeringést, miáltal így a táplálékok transzportja és a salakanyagok elszállítása a „végfelhasználónál” optimalizálódik.

Bizonyított tény, hogy a pulzáló elektromágneses terek hatására a szervezetben javul

 1. a sejtek táplálása,
 2. a vérkeringés,
 3. a fehérjék felépítése,
 4. a hormonrendszer működése
 5. az immunrendszer állapota.

Ugyancsak bizonyított, hogy

 • minden élő anyag reagál a mágneses erőtérre és kapcsolatba is lép vele;
 • a mágnességet megfelelően dozírozva, az élő anyagra annak csak pozitív hatásai vannak;
 • a Föld mágneses tere és a központi agyi irányítás között direkt kapcsolat van, melynek révén javul az endokrin működés;
 • a mágneses erőtér mennyiségileg és minőségileg egyaránt mérhetően pozitív szöveti változásokat okoz;
 • javítja a sejtek, szövetek, szervek, szervrendszerek anyagcseréjét,
 • javítja az oxigéntelítettséget és a vérátáramlást, ezáltal – bár mindenkinél egyénileg változó mértékben – lassítja az öregedési folyamatokat;
 • fokozza a szervezet védekezőképességét, ezáltal a betegségek vagy nem is alakulnak ki, vagy gyorsabban legyőzhetőek;
 • stabilizálja a genetikai rendszert.

A pulzáló mágneses mezők szervezetünkre gyakorolt pozitív hatásait – közel sem teljességében és csak vázlatosan – a következőkben összegezhetjük:

A túlsavasodás gyorsított megszűntetése, a neutralizáció felgyorsítása, a sejt- és véredényfalak polarizációjának megváltoztatása és a rajtuk keresztül zajló diffúzió nyomásának megnövelése révén

 • megnő a vérátáramlás és az oxigénellátottság,
 • fájdalomcsillapodás tapasztalható,
 • szabályozottabb vérkeringés figyelhető meg,
 • anyagcserejavulás és
 • fokozott sejtregeneráció észlehető,
 • felgyorsulnak a regeneratív folyamatok,
 • szabályozottá válik a vegetatív idegrendszer,
 • mélyebbé válnak a légvételek,
 • optimalizálódik a hormonműködés, megnő a melatoninszintézis,
 • gátlódik a trombociták aggregációja,
 • erősödik az immunrendszer,
 • nő a szövetek oxigéntelítettsége,
 • növekszik a gyógyszerek biológiai hatásossága.

Minthogy az alkalmazott mágneses impulzusok a test saját frekvenciáival és amplitúdóival identikusak, felfrissítik a szervezetben egyébként is lejátszódó folyamatokat. Miután a kezelés során semmilyen feltűnő változás nem érzékelhető, az a felhasználó aktív segítségét nem igényli, ő annak idejére teljesen ki is kapcsolhat. Az elektromágneses hullámok áthatolnak a testen és a pszihés határokon, ott rezonanciát váltanak ki, serkentik az energiatermelést, frissítik a szervezetet. A gyors reakciót követően egy lassabb, szabályozó szakasz kialakulását tapasztalhatjuk, mely a csökkent energiájú embereknél minimum kb. 2 órai időtartamra, egészségeseknél kb. 8 órára fenntartja a pozitív hatást.

Fokozható-e valamilyen módon a mágnesrezonancia jó hatása?

Az agytrénerrel vagy más módszerekkel való kombináció, az un.

multirezonancia-kezelés,

melynek alkalmazása során a külső rezgéseket hangok, színek, fények, drágakövek rezgései képviselik. Ma már a világban kiterjedten kombinálják ezeket a mágneses rezonanciával, mely kezelési forma során a szervezet még ezek rezgéseit is beépíti, és ugyanúgy hasznosítja, mint pl. a táplálékunkba inkorporált napenergiát. Ez a növényekhez köztudottan ugyan még fény formájában jut el, szervezetünk mégis már, mint biokémiai energiaforrást használja fel.

Körülöttünk minden rezeg, az életünk során folyamatosan különböző energiájú elektromágneses hullámok érik a szervezetünket. A Világegyetemben a különböző reakciókat meghatározott rezonanciák irányítják. A Föld saját rezgése 7,83 Hz. Mint ahogy már említettem a saját sejtjeinknek, szerveinknek is van mérhető és rájuk mindig jellemző rezgése, amely ha valamilyen más rezgés által okozott interferencia során tartósan eltolódik, akkor a szervezet fizikai szintjén betegség jelenik meg.

A külső rezgések közül a jótékony, gyógyító hatással rendelkezőket a szervezetünk, mint biokémiai energiaforrást használja fel. Mindazon energia, amire a szervezetünknek az életfolyamatok menedzseléséhez szüksége van, a természetben fellelhető. Gondoljunk csak az ásványok által kibocsátott rezgésekre, a tengerre, a napfényre, az erdő fáira. A ma élő ember azonban csekély mennyiségű időt tölthet el természeti környezetben. Az alaprezgésektől való ilyen mértékű elszakadás – amely ma az életmódunkra általánosan jellemző – jól magyarázhatja több betegség (mentális és szomatikus) nagyarányú megjelenését a civilizált emberi populációban.

Azok a terápia-formák, amelyek a természet jótékony rezgéseit pótolják, illetve jótékony biológiai hatást fejtenek ki – mint a mágnesrezonancia, fényterápia, hangterápia, színterápia, nemeskőgyógyászat, virágterápia, homeopátia – kémiai anyagok, tehát hagyományos gyógyszerek nélkül, az idegrendszer közreműködésével hatnak az immunrendszerre és a hormonrendszerre, beindítják az álló vagy elégtelenül, rosszul működő öngyógyító folyamatokat.

A lelki, mentális és testi működéseinket, melyek egymással számtalan csatornán vannak összeköttetésben, az idegrendszerünk irányítja. A szabályozás és a kapcsolat részben idegi elektromos úton és részben hormonok útján valósul meg. Az idegsejtek elektromos tevékenysége révén elektromos és mágneses agyhullámok keletkeznek. A különböző frekvenciák hatására termelődnek azok a kémiai anyagok – neurotranszmitterek és hormonok – amelyek a biokémiai folyamatokat vagy a lelki emléknyomokat kódolják.

Agyhullámainkat meditáció, relaxáció segítségével tudjuk karbantartani. Különféle meditációs és relaxációs technikák léteznek, melyek hatékonyságukban attól függően különbözhetnek, hogy az adott társadalomban és kultúrában milyen hagyományai vannak a meditációnak. Magyarország azon nemzetek közé tartozik, melyek sajnos elvesztették a meditációs gyökereiket, tehát mi kénytelenek vagyunk más kultúrák meditációs gyakorlatát adaptálni.

A fény-hang stimuláció különleges helyet foglal el a relaxációs módszerek sorában, mivel rendkívül gyorsan, nagy hatékonysággal segíti elérni a természetes meditatív állapotokat. Ezek abból származnak, hogy az említett impulzusok hatására (fény, hang) agyunk az éber állapottól eltérő teljesen más tudatállapotban újraszervezi önmagát.

Magam a tapasztalataim alapján a komolyabb, krónikus betegségek kezelése esetén, amikor az időfaktornak is jelentős szerepe van, a mágneses rezonancia terápiát az agytréner-készülékkel kombinálva javaslom Önnek is kedves Olvasóm, mint egyfajta multirezonanciás kezelési formát. Teszem ezt részben azért is, mert tudomásul kell vennünk azt a tényt, hogy önmagában az energetizálás illetve a kóros frekvenciák kioltása sajnos nem biztos, hogy képesek véglegesen megoldani azokat a problémákat, kioltani azokat a stresszelő külső frekvenciákat, melyek a betegséghez vezető kórosan fokozott energiavesztést okozzák. Amennyiben nem sikerül azt a rést eltömnünk, amelyen keresztül az energia a szervezetünkből elszivárog, csak átmeneti javulásban reménykedhetünk. Ne feledjük: betegeink a kezelések végeztével is általában ugyanabban a környezetben, ugyanazoknak a káros stresszhatásoknak kitéve kell, hogy továbbéljenek, amelyek aktív szerepet játszottak betegségük kialakulásában. Ha nem tudjuk számukra a megfelelő pszihés és fizikai védettséget is egyaránt biztosítani, csak részleges és időleges eredményeket fogunk elérni.

E két kezelési forma kombinációja segítségével tehát elérhetjük, hogy a szervezetben keletkezett hibák az öngyógyító mechanizmus újraindítása és optimális működtetése révén a beteg ember minél gyorsabb ütemben legyen képes gyógyulni, a klinikailag még tünetmentes pedig ne kerülhessen abba az állapotba, hogy a betegség képes legyen elhatalmasodni rajta.

Szeretném azonban minden beteg ember és minden gyógyító figyelmébe ajánlani az alábbi tanítást, mely mint a keletkezés dátumából láthatják, kiállta az idők próbáját és így az én felfogásom szerint örök érvényű:

„A gyógyítás lényege nem csupán az orvosságban rejlik és nem…. a gyógyító szertartásokon múlik.”Padmaszambhava (VIII. század)

Van-e olyan dolog, amit eddig nem sikerült megvalósítania és még a további fejlődés feladatának tekint?

Nagyon sok ilyen dolog van, de a legfőbb, általam ismert tanítások, amelynek megvalósítása sokat jelenthetne a saját emberi és szakmai boldogulásom szempontjából, a következő kettő lenne. Hogy miért igazán fontos a megvalósításuk? Azért, mert igazán tiszta szívvel akkor adhatnám őket közre, ha magam is tudnék ezek szerint élni. Íme:

bolcs-5„Ha valóban túl akarsz jutni a szenvedés gyökerén, tekints legszeretettebb szokásaidra. Majd hagyj fel velük.”Sangwa Tulku

„Bármilyen élvezet e világon mások boldogságának az óhajtásából ered. Bármilyen kínszenvedést a saját boldogságod óhajtása kelt.”Sántidéva